buutcamp:

React-webkehittäjäkoulutus 16.11.-21.12.

Teknologiana: React

Viimeinen hakupäivä 28.10.

Infotilaisuus 17.10. klo 14-15 osoitteessa Teknologiantie 18

Koulutukseen otetaan: 30

Buutti Oy:n ja TE-toimiston koulutus antaa sinulle avaimet tulevaisuuden työelämään. Viisiviikkoisen koulutuksen aikana opit työnantajien arvostaman teknologian ja siihen liittyvät työelämän käytännöt. React on valittu aiheeksi Pohjois-Pohjanmaan teknologiayritysten tarpeiden perusteella.

Buutti Oy:n koulutuksessa opitaan käytännön tekemisen kautta ja oppiminen perustuu työelämälähtöisiin harjoituksiin. Käteen jää siis konkreettista ja työelämärelevanttia osaamista.

Koulutuksen toteutus:

Koulutus koostuu 10:stä lähiopetuspäivästä sekä 15:sta etäopiskelupäivästä. Koulutustiloina toimivat Kielo Growthin koulutustilat osoitteessa Teknologiantie 18, 90590, Oulu.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka hyötyvät teknologiaosaamisen päivityksestä. Taustalla heillä voi olla aiempaa työkokemusta ja/tai koulutusta alalta.

Koulutukseen päästäksesi sinun tulee olla rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistolle. Muille kuin TE-toimistoon rekisteröityneille tarjoamme ilmaisia, korkeakouluopiskelijoille sunnattuja kerhoja Oulun Yliopistolla: www.buutti.com/taitaja

Koulutuksen tavoite

Koulutus antaa osallistujille perusvalmiudet Reactin käytöstä työelämässä Front End -kehityksessä sekä tuottaa jokaiselle osallistujalle referenssityö, jolla voi esitellä omaa osaamistaan potentiaaliselle työnantajalle.

KOulutuksen aikataulu ja sisältö

Viikot 1-3: Javascriptin, Reactin ja Reduxin perusteet, tehdään pieni projekti opituilla teknologioilla.

Viikko 4: Reactiin syventyminen ja loppuprojektin aloitus. 

Viikko 5: Loppuprojektin viimeistely. Lisäksi käydään läpi standardisoidun koodin kirjoittaminen

hae mukaan

Viimeinen hakupäivä: 28.10.

hae täältä

Mitä?

Buutti Oy:n ja TE-toimiston viisiviikkoinen koulutus. Aiheena React

missä?

Koulutus pidetään Kielo Growthin koulutustiloissa.

Osoite: Teknologiantie 18, 90570 Oulu

Milloin?

Koulutuksen ajankohta: 16.11.-21.12.2018

Viimeinen hakupäivä: 28.10.

Lisätietoa

Ota rohkeasti yhteyttä:

Mikko Koistinen

Liiketoimintajohtaja

040 0663 463