buutcamp:

React-webkehittäjäkoulutus 16.11.-21.12.

Teknologiana: React

Viimeinen hakupäivä 28.10.2018 Hakuaikaa jatkettu 4.11. asti!

Infotilaisuus 17.10. klo 14-15 osoitteessa Teknologiantie 18

Koulutukseen otetaan: 30

Hyppää 2020-luvun työelämään! Buutcamp on uusi ohjelmistoalan koulutusohjelma, jonka tavoitteena on löytää ja kouluttaa 30 osaajaa ohjelmistoalan tehtäviin. Buutcampin aikana käydään läpi ohjelmistokehityksen perusteita ja tutustutaan yhteen valittuun teknologiaosa-alueeseen syvemmin. Koulutuksen aikana opiskelijoiden ymmärrys ohjelmistokehityksestä ja alasta kasvaa asiantuntijakoulutuksen ja harjoitusten avulla.

Buutti Oy:n ja TE-toimiston koulutus antaa sinulle avaimet tulevaisuuden työelämään. Viisiviikkoisen IT-koulutuksen aikana opit työnantajien arvostaman teknologian ja siihen liittyvät työelämän käytännöt sekä luot referenssityön, jolla voit esittää taitojasi. React on valittu aiheeksi Pohjois-Pohjanmaan teknologiayritysten tarpeiden perusteella. Buutti Oy:n koulutuksessa opitaan käytännön tekemisen kautta ja oppiminen perustuu työelämälähtöisiin harjoituksiin.

Buutti Oy:n koulutuksessa opitaan käytännön tekemisen kautta ja oppiminen perustuu työelämälähtöisiin harjoituksiin. Käteen jää siis konkreettista ja työelämärelevanttia osaamista.

Esimerkkityönimikkeitä koulutuksen jälkeen:

React -kehittäjä, Javascript-kehittäjä, Web-kehittäjä tai Front-End -kehittäjä, ohjelmistokehittäjä, software engineer, UI/UX- kehittäjä tai ohjelmistosuunnittelija.

Koulutuksen toteutus:

Koulutus koostuu 10:stä lähiopetuspäivästä sekä 15:sta etäopiskelupäivästä. Koulutustiloina toimivat Kielo Growthin koulutustilat osoitteessa Teknologiantie 18, 90590, Oulu.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on ensisijaisesti suunnattu Pohjois-pohjanmaan alueen työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Koulutus sopii niin vasta-alkajille kuin myös kokeneemmille ohjelmistoalan ammattilaisille, jotka hyötyvät teknologiaosaamisen päivityksestä. Taustalla sinulla voi olla aiempaa työkokemusta ja/tai koulutusta ICT- tai IT-aloilta. Mikäli sinulla on alalta jo työkokemusta tai harrastetaustaa, voi koulutus voi olla suora väylä työelämään. Mikäli olet aloittelija, voit koulutuksen avulla päästä mukaan esim. IT-alan rekrytointikoulutukseen. Valintoihin vaikuttavat mm. työkokemus, koulutus ja harrastuneisuus.

Koulutukseen päästäksesi sinun tulee olla rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistolle. Muille kuin TE-toimistoon rekisteröityneille tarjoamme ilmaisia, korkeakouluopiskelijoille sunnattuja kerhoja Oulun Yliopistolla: www.buutti.com/taitaja

Koulutuksen tavoite

Koulutus antaa osallistujille perusvalmiudet Reactin käytöstä työelämässä Front End -kehityksessä sekä tuottaa jokaiselle osallistujalle referenssityö, jolla voi esitellä omaa osaamistaan potentiaaliselle työnantajalle.

KOulutuksen aikataulu ja sisältö

Viikot 1-3: Javascriptin, Reactin ja Reduxin perusteet, tehdään pieni projekti opituilla teknologioilla.

Viikko 4: Reactiin syventyminen ja loppuprojektin aloitus. 

Viikko 5: Loppuprojektin viimeistely. Lisäksi käydään läpi standardisoidun koodin kirjoittaminen

Mitä?

Buutti Oy:n ja TE-toimiston viisiviikkoinen koulutus. Aiheena React

missä?

Koulutus pidetään Kielo Growthin koulutustiloissa.

Osoite: Teknologiantie 18, 90570 Oulu

Milloin?

Koulutuksen ajankohta: 16.11.-21.12.2018

Viimeinen hakupäivä 28.10.2018 Hakuaikaa jatkettu 4.11. asti!

hae mukaan

Viimeinen hakupäivä 28.10.2018 Hakuaikaa jatkettu 4.11. asti!

hae täältä

Lisätietoa

Ota rohkeasti yhteyttä:

Mikko Koistinen

Toimitusjohtaja

040 0663 463